Om siden

På denne siden finner du artikler om motorsport. Er du interessert i norsk motorsport? Du kan lese om denne sporten fra mange ulike vinkler på denne siden, alt etter hva du er ute etter. Spenning og risiko, hvor er den beste plasseringen av kameraer, hva skal til for å få godkjent en motorsportsøknad, er noen av temaene du finner behandlet her.

Kjøring og actionkameraer

Det kan være greit for de som driver med motorsport å være bevisst på hvilke faktorer som påvirker kjøringen. Gjennom å feste kameraer på ulike måter og steder, får du ikke bare muligheten til å vise fram kjøringen fra ulike vinkler, men da kan du få både oversikt og detaljert informasjon for å vurdere kjøringen, med mål om forbedring.

Jakten på gode forhandlere

Trenger du tips om hvor du kan få tak i det som trengs for å drive med motorsport, kan du ta en titt på tipssiden. Hva du bør se etter for å vurdere om du har funnet en god motorsportforhandler, kan du lese om i en annen artikkel.

Hvordan fremme interessen for motorsport

Her får du vite mer om markedsføring og sponsorinntekter. Sponsing av motorsport topper listen over ulike sporter som sponses. Her kan du lese mer om hvorfor. Det er til nå begrenset hvor mange som følger med på og er interessert i motorsporten. Stort sett er det bare spesielt interesserte, og kanskje deres nærmeste. Dette er selvsagt mulig å gjøre noe med. Mye handler om å være synlig, og vise fram hva sporten handler om. Ulike reklameprodukter kan brukes for å synliggjøre denne sporten for flere, og her finner du praktiske tips. Markedsføring utenfor sesongen er også et tema som utdypes.