Hvorfor er motorsport på toppen av sponsorlistene?

De som følger med motorsport, har nok fått med seg de helt ufattelige gavmilde sponsorpakkene som enkelte lag og utøvere nyter godt av. Her ruller millionene fritt, og selv verdensidretter som fotball, tennis, golf, og basketball må se på motorsport med beundring når det gjelder de fete sponsoravtalene. I noen tilfeller kan det i langsiktige avtaler være snakk om flere hundre millioner kroner som triller inn. Spørsmålet mange stiller seg er derfor: download (14)hvorfor er nettopp motorsport unikt attraktivt for sponsorene?

Grunnlaget for all sponsoraktivitet er selvfølgelig at et firma kan forbedre sitt eget image ved å bli tilknyttet en populær utøver eller et populært lag. Motorsport er totalt sett den største sporten i verden, med flere tilskuere enn noen annen. Den når frem til et veldig stort marked som inkluderer store demografiske grupper på tvers av både alder og nasjonalitet. På grunn av sportens universelle natur har sponsing av motorsport også potensial til å gi en universell appell blant kundene. Dermed blir det en god måte å skape gode reaksjoner fra potensielle kunder.

Den aller viktigste årsaken er selvfølgelig at sponsing av motorsport gir økt synlighet og publisitet. Det gir god PR og en masse goodwill, som et firma kan dra nytte av på forskjellige måter. Ved å stimulere kundenes interesse for et produkt kan man øke salget. Man får mer trafikk på nettsidene og flere nettkjøp der det er aktuelt. Det totale bidraget til økt salgsvolum kan derfor være betydelig.

Det går også an å bruke sponsing til å få i stand spesialordninger der bedriftens prioriterte kunder eller ansatte får være med på spesielle opplevelser, som for eksempel som tilskuere på et løp. Dette er veldig spektakulært og attraktivt, og gjerne et minne for livet for de som er så heldig å være involvert. Det viser seg dessuten at både kunder og ansatte allerede i utgangspunktet ser svært positivt på firma som driver med sponsing av motorsport.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *